Dura Vermeer als gastdocent op de Hogeschool Rotterdam

Dat Dura Vermeer volop in zet op BIM en andere innovaties dat is de afgelopen jaren wel gebleken. Wat ook steeds meer zichtbaar wordt is de inzet van Dura Vermeer richting het onderwijs. Zo is Dura Vermeer ook dit jaar weer partner van de ‘BIM Onderwijsdag’ en ‘BIM Studenten Battle’. Maar geven ze daarnaast ook tal van gast colleges, bieden stage plekken beschikbaar en hebben veel interessante vacatures open staan. Al met al een interessant bedrijf om aan de slag te gaan. Om de nieuwe werknemers zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk is de de Hogeschool Rotterdam sinds een aantal jaren aan het kijken hoe de opleiding meer aan kan sluiten bij de praktijk. Dat doen ze onder andere met Dura Vermeer en dit heeft onder andere geresulteerd in de module Contracteren in de Bouw. En daar geeft Dura Vermeer graag invulling aan.

Voor de 5e keer gaven wij 3e jaars studenten bouwkunde een gastcollege. Afgelopen donderdag heeft Michel Meijer (bedrijfsleider bij Dura Vermeer Bouw Zuid – West) de module ‘Ketenintegratie en Partners’ gegeven waarbij de manier waarop Dura Vermeer de afgelopen jaren haar partners heeft gecontracteerd centraal staat. Buiten het daadwerkelijke contracteren geven we direct aandacht aan diverse trends die momenteel in de bouw plaats vinden zoals slimme woningen, inzet van data, smart contracts, etc. en maken we uiteraard gebruik van het podium om Dura Vermeer bij alle studenten onder de aandacht te brengen. De kernwaarden van Dura Vermeer en de daaraan gekoppelde strategie zijn een mooi bruggetje naar het onderwerp van de module. De studenten krijgen in 2 andere modules, gegeven door de gemeente Rotterdam en een van onze concullega’s, ook uitleg over geïntegreerde contractvormen en onderhoudscontracten om een goed beeld van het complete spectrum te krijgen. In de module die wij vanuit Dura Vermeer geven leggen we de nadruk met name op de proceskant om de studenten in te laten zien dat Bouwen meer dan alleen techniek is en wat de voor- en nadelen zijn in partnerships. De module wordt 2 keer per jaar gegeven waarbij de terugkoppeling van de studenten tot op heden als zeer positief wordt ervaren. Voor de studenten een mooie gelegenheid om een beeld te krijgen van Dura Vermeer en voor ons een mooie gelegenheid om aansluiting te houden bij ontwikkelingen en trends binnen zowel het onderwijs als bij maatschappelijke ontwikkelingen van de studenten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *