UITNODIGING | AFSLUITING PROJECT SLIM ONTWERP EN SLIM BEHEER

In de bouwwereld is op dit moment een transitie gaande; informatieoverdracht tussen partijen vindt steeds meer digitaal plaats door Bouwinformatiemodellen (BIM). BIM’men maakt virtueel bouwen mogelijk. Gegevens over (fout)kosten, beheer en onderhoud, die voorheen pas tijdens ‘de bouw’ zichtbaar werden, komen nu al naar voren in het digitale BIM-ontwerp. BIM’men is de toekomst, maar veel opdrachtgevers worstelen nog met het implementeren van informatie uit de Bouwinformatiemodellen in hun bedrijfsvoering.Vervolgonderzoek
Na het succesvolle TechForFuture-onderzoek Innovaties in de bouw is Windesheim in 2016 gestart met het vervolgonderzoek Slim Ontwerp en Slim Beheer met BIM om de verbinding tussen de ontwerp-, realisatie- en beheerfase te verbeteren. In het onderzoek is aandacht besteed aan de informatiebehoefte van de gebouwbeheerder in relatie tot de beschikbare gegevens in bouwinformatiemodellen. Daarnaast is onderzocht hoe gegevens uit installatiecomponenten in het gebouwbeheer ingezet kunnen worden. Hierbij speelt mee dat een installatiesysteem meer is dan de afzonderlijke componenten. Zij worden bediend door steeds intelligenter wordende regelinstallaties. Welke rol kan het bouwinformatiemodel spelen in de interactie tussen de installatiecomponenten en het regelsysteem?Eindresultaten
Trots presenteren wij u de eindresultaten van het onderzoek en de werking van BIM in de praktijk op dinsdag 27 maart. Een feestelijke afsluiting met inhoudelijke presentaties, tips en tricks over het gebruik van BIM en een unieke mogelijkheid om BIM in de praktijk te zien in een interactief BIM-simulatiespel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *